"Các công ty có thể cung cấp các giao dịch thẻ tín dụng an toàn qua internet." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Các công ty có thể cung cấp các giao dịch thẻ tín dụng an toàn qua internet." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các công ty có thể cung cấp các giao dịch thẻ tín dụng an toàn qua internet." câu này tiếng anh là: Companies can offer secure credit card transactions over the internet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login