"Tổng thống bước xuống một làn đường được hình thành bởi hai dòng binh lính." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tổng thống bước xuống một làn đường được hình thành bởi hai dòng binh lính." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tổng thống bước xuống một làn đường được hình thành bởi hai dòng binh lính." tiếng anh là: The President walked down a lane formed by two lines of soldiers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login