"Cô không cố che giấu sự tức giận và niềm tự hào bị tổn thương." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô không cố che giấu sự tức giận và niềm tự hào bị tổn thương." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô không cố che giấu sự tức giận và niềm tự hào bị tổn thương." dịch sang tiếng anh: She didn't try to hide her anger and injured pride .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login