"Đến năm 1969, phong trào dân quyền đã là một thực tế được thành lập." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Đến năm 1969, phong trào dân quyền đã là một thực tế được thành lập." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đến năm 1969, phong trào dân quyền đã là một thực tế được thành lập." tiếng anh câu này dịch: By 1969 the civil rights movement was already an established fact .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login