"Đó là một vấn đề phức tạp." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đó là một vấn đề phức tạp." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một vấn đề phức tạp." dịch câu này sang tiếng anh: It was a complex problem.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login