"Các đoàn viên công đoàn đã nhanh chóng đưa ra phán quyết của họ về các đề xuất." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Các đoàn viên công đoàn đã nhanh chóng đưa ra phán quyết của họ về các đề xuất." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đoàn viên công đoàn đã nhanh chóng đưa ra phán quyết của họ về các đề xuất." câu này tiếng anh là: Trade unionists were quick to give their verdict on the proposals.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login