"Cuộc cách mạng báo trước một trật tự xã hội hoàn toàn mới." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cuộc cách mạng báo trước một trật tự xã hội hoàn toàn mới." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc cách mạng báo trước một trật tự xã hội hoàn toàn mới." câu này tiếng anh là: The revolution foreshadowed an entirely new social order.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login