"Kế hoạch đã được soạn thảo để trình lên hội đồng nhà ở." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Kế hoạch đã được soạn thảo để trình lên hội đồng nhà ở." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kế hoạch đã được soạn thảo để trình lên hội đồng nhà ở." tiếng anh câu này dịch: Plans were drawn up for submission to the housing council.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login