"Xung đột nội tâm của anh ta có liên quan đến các cuộc đấu tranh ở thế giới bên ngoài." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Xung đột nội tâm của anh ta có liên quan đến các cuộc đấu tranh ở thế giới bên ngoài." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Xung đột nội tâm của anh ta có liên quan đến các cuộc đấu tranh ở thế giới bên ngoài." câu này tiếng anh dịch: His inner conflict is related to struggles in the outer world.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login