"Phương pháp điều trị ung thư mới được Tiến sĩ Sylvia Bannerjee tiên phong trong những năm đầu thập niên tám mươi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Phương pháp điều trị ung thư mới được Tiến sĩ Sylvia Bannerjee tiên phong trong những năm đầu thập niên tám mươi." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phương pháp điều trị ung thư mới được Tiến sĩ Sylvia Bannerjee tiên phong trong những năm đầu thập niên tám mươi." tiếng anh là: The new cancer treatment was pioneered in the early eighties by Dr Sylvia Bannerjee.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login