"Jill Sharpe không chỉ là một cái tên, một hình ảnh bóng bẩy trên màn hình tivi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Jill Sharpe không chỉ là một cái tên, một hình ảnh bóng bẩy trên màn hình tivi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jill Sharpe không chỉ là một cái tên, một hình ảnh bóng bẩy trên màn hình tivi." tiếng anh dịch: Jill Sharpe was little more than a name, a glossy image on a television screen.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login