"Ý kiến ​​này mang một số điểm tương đồng với các ý tưởng nhạc cụ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ý kiến ​​này mang một số điểm tương đồng với các ý tưởng nhạc cụ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ý kiến ​​này mang một số điểm tương đồng với các ý tưởng nhạc cụ." câu này tiếng anh là: This opinion bears some resemblance to the instrumentalist ideas.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login