"Marie vẫn còn có những kỷ niệm đẹp về thời gian họ bên nhau." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Marie vẫn còn có những kỷ niệm đẹp về thời gian họ bên nhau." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Marie vẫn còn có những kỷ niệm đẹp về thời gian họ bên nhau." câu này tiếng anh dịch: Marie still had fond memories of their time together.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login