"Từ cách mọi thứ nhìn vào thời điểm này, đảng Cộng hòa khó có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Từ cách mọi thứ nhìn vào thời điểm này, đảng Cộng hòa khó có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Từ cách mọi thứ nhìn vào thời điểm này, đảng Cộng hòa khó có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này." tiếng anh câu này dịch: From the way things look at the moment, the Republicans are unlikely to win this election.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login