"Chúng tôi đang mong đợi tin tức hàng giờ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi đang mong đợi tin tức hàng giờ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đang mong đợi tin tức hàng giờ." tiếng anh câu này dịch: We're expecting news hourly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login