"Họ đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ mỗi mùa đông." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Họ đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ mỗi mùa đông." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ mỗi mùa đông." câu này dịch sang tiếng anh là: They go skiing in Switzerland every winter.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.