"Tôi không thể chịu đựng được trong nhiều giờ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi không thể chịu đựng được trong nhiều giờ." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể chịu đựng được trong nhiều giờ." tiếng anh là: I couldn't tolerate the long hours.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login