"Người đàn ông đang nhảy một mình, xoay tròn." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Người đàn ông đang nhảy một mình, xoay tròn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người đàn ông đang nhảy một mình, xoay tròn." tiếng anh dịch: The man was dancing by himself, twirling round and round.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login