"Tôi tình nguyện làm dịch vụ của mình như một tài xế." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Tôi tình nguyện làm dịch vụ của mình như một tài xế." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi tình nguyện làm dịch vụ của mình như một tài xế." tiếng anh câu này là:I volunteered my services as a driver.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login