"Chồng cô không chung thủy với cô." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chồng cô không chung thủy với cô." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chồng cô không chung thủy với cô." tiếng anh câu này dịch: Her husband is unfaithful to her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login