"Lấy làm tiếc? Lại là cái gì nữa?" tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Lấy làm tiếc? Lại là cái gì nữa?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lấy làm tiếc? Lại là cái gì nữa?" dịch câu này sang tiếng anh: Sorry? What was that again?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login