"Các cửa hàng là nhút nhát trên cốc sứ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Các cửa hàng là nhút nhát trên cốc sứ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cửa hàng là nhút nhát trên cốc sứ." câu này tiếng anh là: The store is shy on porcelain cups.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login