"Điều kiện lái xe rất nguy hiểm, với băng đen ở nhiều khu vực." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Điều kiện lái xe rất nguy hiểm, với băng đen ở nhiều khu vực." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều kiện lái xe rất nguy hiểm, với băng đen ở nhiều khu vực." câu này dịch sang tiếng anh:Driving conditions are dangerous, with black ice in many areas.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login