"Có nhà bếp hoàn chỉnh trong nhà bếp." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Có nhà bếp hoàn chỉnh trong nhà bếp." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có nhà bếp hoàn chỉnh trong nhà bếp." tiếng anh dịch: There was complete pandemonium in the kitchen.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login