"Bạn nghĩ gì là giải pháp công bằng nhất?" tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Bạn nghĩ gì là giải pháp công bằng nhất?" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn nghĩ gì là giải pháp công bằng nhất?" dịch sang tiếng anh: What do you think is the fairest solution?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login