"Cha tôi ấn tượng với tôi về tầm quan trọng của công việc khó khăn." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Cha tôi ấn tượng với tôi về tầm quan trọng của công việc khó khăn." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cha tôi ấn tượng với tôi về tầm quan trọng của công việc khó khăn." tiếng anh câu này là:My father impressed on me the importance of hard work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login