"Anh ấy đã không làm việc chăm chỉ. Vì vậy, anh ấy đã bị sa thải" tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Anh ấy đã không làm việc chăm chỉ. Vì vậy, anh ấy đã bị sa thải" tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã không làm việc chăm chỉ. Vì vậy, anh ấy đã bị sa thải" câu này tiếng anh là: He didn't work hard.Thus he was fired
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.