"Đó là một công việc mạo hiểm." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Đó là một công việc mạo hiểm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một công việc mạo hiểm." câu này dịch sang tiếng anh:It is a risky undertaking.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login