"Một số quốc gia cấm vận vận chuyển vũ khí đến Nam Tư." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Một số quốc gia cấm vận vận chuyển vũ khí đến Nam Tư." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số quốc gia cấm vận vận chuyển vũ khí đến Nam Tư." tiếng anh câu này dịch: Several countries embargoed arms shipments to Yugoslavia.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login