"Chế độ cũ đã bị đánh bại, và rất ít người thương tiếc cho sự ra đi của nó." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Chế độ cũ đã bị đánh bại, và rất ít người thương tiếc cho sự ra đi của nó." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chế độ cũ đã bị đánh bại, và rất ít người thương tiếc cho sự ra đi của nó." câu này dịch sang tiếng anh là: The old regime was defeated, and few people mourned its passing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login