"Tôi muốn mua cho cô ấy thứ gì đó thực sự đặc biệt, nếu bạn hiểu ý tôi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi muốn mua cho cô ấy thứ gì đó thực sự đặc biệt, nếu bạn hiểu ý tôi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi muốn mua cho cô ấy thứ gì đó thực sự đặc biệt, nếu bạn hiểu ý tôi." dịch sang tiếng anh: I want to buy her something really special, if you know what I mean.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login