"Nếu bạn nói nó đúng, tôi sẽ mua nó." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Nếu bạn nói nó đúng, tôi sẽ mua nó." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn nói nó đúng, tôi sẽ mua nó." tiếng anh câu này là:If you say it's true, I'll buy it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login