"Chúng tôi cần một đại biểu bảy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi cần một đại biểu bảy." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi cần một đại biểu bảy." câu này tiếng anh dịch: We need a quorum of seven.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login