"Đó là một bữa tiệc vương giả." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đó là một bữa tiệc vương giả." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một bữa tiệc vương giả." tiếng anh dịch: It was a regal banquet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login