"Hãy lục lọi trong hộp trang sức của tôi và xem bạn có thể tìm thấy thứ gì đó bạn thích không." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Hãy lục lọi trong hộp trang sức của tôi và xem bạn có thể tìm thấy thứ gì đó bạn thích không." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy lục lọi trong hộp trang sức của tôi và xem bạn có thể tìm thấy thứ gì đó bạn thích không." tiếng anh câu này dịch: Have a rummage in my jewellery box and see if you can find something you like.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login