"Cậu bé thường ăn vặt trên bánh rán." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cậu bé thường ăn vặt trên bánh rán." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cậu bé thường ăn vặt trên bánh rán." dịch sang tiếng anh: The boy often snacks on doughnuts.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login