"Rất nhiều loại thuốc của chúng tôi có nguồn gốc từ thực vật nhiệt đới." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Rất nhiều loại thuốc của chúng tôi có nguồn gốc từ thực vật nhiệt đới." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rất nhiều loại thuốc của chúng tôi có nguồn gốc từ thực vật nhiệt đới." tiếng anh câu này dịch: A lot of our medicines originate from tropical plants.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login