"Tôi có thể nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt ở phòng bên cạnh." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi có thể nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt ở phòng bên cạnh." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt ở phòng bên cạnh." dịch câu này sang tiếng anh: I could hear muffled voices in the next room.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.