"Cuối cùng chúng tôi đã đi đến một quyết định vững chắc về vấn đề này." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cuối cùng chúng tôi đã đi đến một quyết định vững chắc về vấn đề này." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuối cùng chúng tôi đã đi đến một quyết định vững chắc về vấn đề này." câu này dịch sang tiếng anh là: We finally came to a firm decision on the matter.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login