"Nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể gặp rắc rối thậm chí còn tồi tệ hơn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể gặp rắc rối thậm chí còn tồi tệ hơn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể gặp rắc rối thậm chí còn tồi tệ hơn." tiếng anh dịch: If you're not careful, you could get into even worse trouble.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login