"Chúng tôi thương tiếc cho những người lính đã ngã xuống của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Chúng tôi thương tiếc cho những người lính đã ngã xuống của chúng tôi." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi thương tiếc cho những người lính đã ngã xuống của chúng tôi." dịch câu này sang tiếng anh: We mourn for our fallen soldiers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login