"Các mô hình mới là yên tĩnh hơn, cần ít dịch vụ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Các mô hình mới là yên tĩnh hơn, cần ít dịch vụ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các mô hình mới là yên tĩnh hơn, cần ít dịch vụ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn." câu này dịch sang tiếng anh là: The new model is quieter, needs less servicing and is more fuel efficient.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login