"Sô cô la bắt đầu chế biến nếu bạn ăn quá nhiều." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Sô cô la bắt đầu chế biến nếu bạn ăn quá nhiều." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sô cô la bắt đầu chế biến nếu bạn ăn quá nhiều." tiếng anh là: Chocolates start to cloy if you eat too many.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login