"Sự giàu có của ông đã cho ông sự vĩ đại." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Sự giàu có của ông đã cho ông sự vĩ đại." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự giàu có của ông đã cho ông sự vĩ đại." tiếng anh dịch: His wealth gave him grandeur.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login