"Tôi cố gắng đánh giá độ sâu của giấc ngủ bằng tốc độ hô hấp của cô ấy." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi cố gắng đánh giá độ sâu của giấc ngủ bằng tốc độ hô hấp của cô ấy." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cố gắng đánh giá độ sâu của giấc ngủ bằng tốc độ hô hấp của cô ấy." tiếng anh câu này dịch: I tried to gauge the depth of her sleep by the rate of her respiration.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login