"Hướng dẫn được nhồi nhét đầy đủ các thông tin hữu ích." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Hướng dẫn được nhồi nhét đầy đủ các thông tin hữu ích." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hướng dẫn được nhồi nhét đầy đủ các thông tin hữu ích." câu này tiếng anh là: The guide is crammed full of useful information.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login