"Không có đăng ký của cái chết của ông đã được tìm thấy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Không có đăng ký của cái chết của ông đã được tìm thấy." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có đăng ký của cái chết của ông đã được tìm thấy." câu này tiếng anh dịch: No register of his death was found.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login