"Lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ vào ngày 6 tháng Năm." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ vào ngày 6 tháng Năm." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ vào ngày 6 tháng Năm." dịch câu này sang tiếng anh: The curfew was lifted on May 6th.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login