"Giáo dục là một quá trình dần dần." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Giáo dục là một quá trình dần dần." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giáo dục là một quá trình dần dần." dịch sang tiếng anh: Education is a gradual process.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login