"Ông là một người đàn ông có đức hạnh cao siêu." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Ông là một người đàn ông có đức hạnh cao siêu." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một người đàn ông có đức hạnh cao siêu." dịch sang tiếng anh là: He is a man of sublime virtue.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login